Straight Tittanium Abutment

standartAbutment
Titanium Abutment Slim Platform
500935 Code: TASP
Titanium Abutment
Slim Platform
stright
Titanium Abutment
500945 Code: TA
Titanium Abutment
slimAbutment
Titanium Abutment Slim
500939 Code: TAS
Titanium Abutment Slim
titaniumScrew
Titanium Screw Abutment
501045 Code: TSA
Titanium Screw Abutment
titaniumLong
Titanium Abutment Long
501345 Code: TAL
Titanium Abutment Long

Angular Tittanium Abutment Slim Platform

abutment15
Angular Titanium Abutment Slim Platform
520835 Code: ATASP15
Angular Titanium
Abutment Slim
Platform 15°
angularSlim
Angular Titanium Abutment Slim
521835 Code: ATASP25
Angular Titanium
Abutment Slim
Platform 25°
angularSlim
Angular Titanium Abutment Slim
522835 Code: ATASP15
Angular Titanium
Abutment Slim
Platform 15° Long

Angular Tittanium Abutment

520845
Angular Titanium Abutment 15°
520845 Code: ATA15
Angular Titanium
Abutment 15°
520847
Angular Titanium Abutment 25°
520847 Code: ATA25
Angular Titanium
Abutment 25°
520950
Angular Titanium Abutment Wide 15°
520950 Code: ATAW15
Angular Titanium
Abutment 15°
521145
Angular Titanium Abutment Long 15°
521145 Code: ATAL15
Angular Titanium
Abutment 15°